วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

String Instruments

1. เปียโน (PAINO)


2. ไวโอลิน (Violin)


3. เชลโล (Cello)

4. คอนทราเบส (Contra Bass)